Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Basketball Vs. Cancer Night